In bài này
Kho số viễn thông, tên miền sẽ được đấu giá công khai
SNT

[04/07/2014]

Theo Quyết định số 38/2014 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp quyết định mức giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông và tên miền Internet được đấu giá.

Cụ thể, giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông sẽ được xác định căn cứ vào giá trị sử dụng của chúng ở thời điểm đấu giá, phí sử dụng kho số viễn thông phải nộp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Đồng thời, giá khởi điểm cũng phải tham khảo giá đấu giá thực tế tại Việt Nam và tại các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông.

Quyết định cũng nêu rõ mã, số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là mã, số có trong Quy hoạch kho số viễn thông đã được Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch đấu giá. Bộ sẽ quy định danh mục mã, số viễn thông cụ thể được đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào Quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định.

Trước thời điểm phát hành hồ sơ mới đầu giá ít nhất 30 ngày làm việc, Hội đồng đấu giá phải thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT, trang của VNNIC, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và gửi giấy mời tới các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông. Trong thông báo này phải nêu rõ danh sách mã, số, khối số và các tên miền được đấu giá, thời điểm, địa điểm phát hành hồ sơ mời đấu giá, quy chế đấu giá cùng các thông tin liên quan khác.

Doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông sẽ nộp Hồ sơ đấu giá cho Hội đồng đấu giá, còn tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tên miền Internet sẽ phải đăng ký tham gia thông qua website dành riêng cho việc đấu giá tên miền của Bộ TT&TT. Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ TT&TT phê duyệt. Kết quả sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước. Việc sử dụng số tiền sẽ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, ưu tiên cho việc phát triển hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình theo các Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trọng Cầm


Copyright 2007 - PMV.VN - Thuộc PMV Corp, Nhà 2, Công Viên PM Quang Trung, Quận 12, HCM.
Website thông tin dịch vụ trực tuyến. Giấy phép số 213/GP-BC do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 29-05-2007