Online 10 | Hướng dẫn | Đăng nhập MobiWeb
Nhập vào Tên miền:
Tên miền Việt Nam phổ biến:

Tên miền Quốc tế:

Nhập vào tên miền muốn đăng ký hoặc kiểm tra thông tin về chủ sở hữu tên miền
Ví dụ nhập đầy đủ xembando.vn hoặc tên miền xembando và chọn phần mở rộng (.vn, .com...)
Tư vấn tên miền
Email | Bản để in | [ngày 27/05/2014]      Chia sẻ:         
Các quy định và quản lý nhà nước về các hoạt động website thương mại điện tử
Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử, quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Chủ các website TMĐT bán hàng và website cung cấp dịch vụ TMĐT - phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác theo dõi, thống kê và quản lý.

  Yêu cầu này cụ thể như sau:

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân khi thiết lập website TMĐT bán hàng phải tiến hành thông báo 

- Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT (dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, dịch vụ khuyến mại trực tuyến, dịch vụ      đấu giá trực tuyến) phải tiến hành đăng ký. 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các website thương mại điện tử được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định này trong vòng 90 ngày kể từ ngày hiệu lực của Nghị định.

Một số quy định cần lưu ý khi tiến hành hoạt động thương mại điện tử:

1. Hoạt động của các website thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định sau:

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

- Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

2. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website TMĐT bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2.2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

2.3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website TMĐT bán hàng theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng: chi tiết

3. Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐTkhi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

3.1. Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

3.2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3.3. Có đề án cung cấp dịch vụ.

3.4. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

4. Loại hình website cần phải thông báo:

Website TMĐT bán hàng: là website do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

5. Loại hình website cần phải đăng ký:

Website cung cấp dịch vụ TMĐT: là website do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm các loại sau:

     + Sàn giao dịch TMĐT: là website TMĐT cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

     Sàn giao dịch TMĐT không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

     + Website khuyến mại trực tuyến: là website TMĐT do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại;

     + Website đấu giá trực tuyến: là website TMĐT cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

Địa chỉ đăng ký: http://www.online.gov.vn

6. Một số điểm cần lưu ý:

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương có trách nhiệm xác nhận thông tin thông báo của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT; thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/TT-BCT.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin trong việc thực hiện thẩm tra, xác minh thông tin thông báo, đăng ký của doanh nghiệp hoạt động TMĐT trên địa bàn; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tửTMĐT bán hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của Đề án, Quy chế quản lý hoạt động, Hợp đồng dịch vụ hoặc Thỏa thuận hợp tác và các điều kiện giao dịch chung mà mình đã công bố.

- Bên cạnh việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT phải bảo đảm việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên website tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website TMĐT chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.>> Tin khác 
  
Liên kết: Xem quảng cáo | Danh Bạ Web 1080 | Doanh Nhân Kết Nối | Xem Bản Đồ | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP

© 2007 - 2024 TenmienPlus.com & TenmienPlus.vn - thành viên PMV-ESC GROUP. Tòa Nhà SBI, Khu CV Phần Mềm Quang Trung, Đường Tô Ký, Quận 12, TP.HCM.
Điện thoại: 028. 37 156 156 - Email: info@tenmienplus.com - Website thông tin dịch vụ đăng ký tên miền trực tuyến